Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?
Součet čísel 5 a 7?

Hlasování SVJ

Program Hlasování SVJ je určen k přípravě, evidenci, vyhodnocení a prezentaci hlasování o návrhu usnesení na shromáždění společenství vlastníků. Poskytuje přehled o účastnících hlasování, usnášeníschopnosti i o výsledcích hlasování.

 

Popis programu a práce s programem

Program Hlasování SVJ umožňuje připravit seznam jednotek SVJ dle zápisu v katastru nemovitostí včetně vlastníků a jejich vlastnických podílů ručním zápisem do programu či importem z programu SSB2000. Připravujeme přímý import z katastru nemovitostí.

Dále je možno do programu zapsat všechny návrhy usnesení včetně kvóra potřebného pro jejich schválení.

Během shromáždění společenství vlastníků je možno aktualizovat seznam účastníků, oprávněných hlasovat na základě účasti na shromáždění a zápisu v katastru nemovitostí, případně předložených plných mocí. Z programu je možno vytisknout prezenční listinu. Připravujeme tisk hlasovacích lístků.

U každého návrhu usnesení program stanoví, zda je shromáždění usnášeníschopné. Po zadání, jak jednotliví účastníci hlasovali, program vyhodnotí, zda návrh usnesení byl přijat.

Na základě zadaných informací program generuje tiskové výstupy:

 • Seznam usnesení
 • Seznam jednotek
 • Seznam hlasování
 • Prezenční listina
 • Protokol s celkovým přehledem o hlasování

 

Instalace programu Hlasování SVJ

Po stažení instalačního balíčku a instalaci program Hlasování SVJ pracuje jako demoverze do 5 jednotek. Kdykoliv je možno v položce „Nápověda“ – „Objednávka licencí programu“ vygenerovat a odeslat objednávku s požadovaným počtem licencí s vyjmenováním konkrétních SVJ, specifikovaných identifikačními čísly (IČ) a počtem jednotek v rozsahu do 50, 500 či 2000. Na základě objednávky odešleme zálohovou fakturu a po obdržení úhrady odešleme na určený e-mail soubory s aktivačními klíči pro jednotlivá SVJ. Soubory s aktivačními klíči nahrajte do podadresáře aplikace „Licence“, obvykle „C:\Program Files (x86)\Hlasování SVJ\Licence“. Při spuštění si program Hlasování SVJ načte aktivační klíče v adresáři a umožní pracovat s aktivovanými SVJ.

UPOZORNĚNÍ: je třeba vystavovat objednávku licencí z počítače, na kterém budou aktivační klíče uloženy, neboť aktivační klíče obsahují údaje o hardware pro omezení přenositelnosti klíčů.

 

Ceny licencí pro jednotlivá SVJ

 • do        5 jednotek                           0,- Kč
 • do      50 jednotek                       200,- Kč
 • do    500 jednotek                       800,- Kč
 • do  2000 jednotek                     1800,- Kč

 

Připravujeme

 • přímý import jednotek z katastru nemovitostí
 • tisk hlasovacích lístků
 • skenování hlasovacích lístků jako výsledek hlasování (Pro/Proti)
 • přípravu programu shromáždění