Informace

Aplikace Správce umožňuje pomocí internetu doručovat dokumenty (např. vyúčtování služeb), zpřístupnit odečty měřičů (povinnost dle ES 2012/27/EU) a přistupovat k vybraným datům programu SSB2000.

Je určena správcům, kteří jejím prostřednictvím mohou zpřístupnit vybrané údaje např. zástupcům SVJ, předsedům samospráv BD, úředníkům majetkových odborů i jednotlivým nájemcům a vlastníkům.

Součástí aplikace je i rozhraní pro pracovníky správce, umožňující zpracovávat a řešit příchozí požadavky uživatelů online.

Prohlášení o ochraně osobních údajů | Licenční podmínky Správce | Příručka administrátora

Funkce

Dokumenty

Autorizované doručení dokumentů od správce


Požadavky

Řešte požadavky online
Zálohy, počty osob, závady ad.


Spotřeby

Informace o spotřebě měřidel a vývoji spotřeb


Revize

Sledování stavu revizí domu


Pasportizace

Detailní přehled informací o bytu a domu


Nástěnka

Vyvěšení příspěvků na nástěnku domu


Saldo

Přehled předpisů a jejich úhrad


Notifikace

Oznámení o nových dokumentech, zprávách i stavu řešení požadavků


Sestavy

Tiskové sestavy pro předsedy domu


Přístupy

Víceúrovňový systém přístupových práv


Bezpečnost

Šifrovaná komunikace


Responsivní

Dostupné z počítače, tabletu i mobilního telefonu

Cena
Licence SSB2000 Cena měsíčně Velikost úložiště
do 300 objektů 110 Kč 1 GB
do 2000 objektů 825 Kč 3 GB
od 3000 objektů 1.100 Kč 5 GB

Zprovoznění aplikace (nasazení, konfigurace aplikace a databáze) činí 2.200 Kč.

Navýšení úložiště o 5 GB 165 Kč / měsíc.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aplikace se pronajímá vždy na kalendářní rok, objednávky zasílejte na adresu starlit@starlit.cz nebo telefonicky na číslech 487 863 757 a 487 863 758.

Demo

Aplikaci si můžete vyzkoušet z pohledu jednotlivého vlastníka (uživatele bytu) nebo z pohledu správce bytů.

Přihlašovací údaje

jako správce bytů

jméno: admin
heslo: admin

jako vlastník (uživatel bytu)

jméno: vlastnik
heslo: vlastnik

SPUSTIT DEMO